Poznejte cenu pravdivých informací,
abyste netrpěli v beznaději,
ale mohli žít v dobré víře.

ZÁVĚŤ Kateřiny Konrádové PRO MÉDIA

ZADEJTE SI PROSBU O JEJÍ ZASLÁNÍ, SDĚLÍME VÁM PODMÍNKY JEJÍHO POUŽITÍ
Post Mortem ...